Aanvraagprocedure

Bent u geïnteresseerd om een beurs aan te vragen, vul dan voor 15 april onderstaande bijlagen in (pdf digitaal invullen) en zend deze graag per email en harcopy aan:

e-mail: Noorthey@planet.nl
hardcopy:
Genootschap “Noorthey”
Ter attentie van : mevrouw L.L. Bierens de Haan
Jan Toebacklaan 18
1401 CW Bussum

Aanvraagformulier: Noorthey Formulier
U wordt verzocht het aanvraagformulier te downloaden, deze digitaal in te vullen via Adobe Reader* (let op: de pdf kan je op je computer invullen, dus niet uitprinten en met pen invullen!) en te retourneren samen met onderstaande stukken (digitale bestanden zo veel mogelijk reduceren in bestandsgrootte):
– Studieplan, omschrijving en motivatie (maximaal één A4)
– Curriculum vitae
– Schriftelijke referentie(s)/aanbevelingsbrieven van bijvoorbeeld uw studiebegeleider(s)
– Kopie officiële cijferlijst
– Kopie van het volledige laatste ‘bericht’ studiefinanciering, inclusief overzicht totale studieschuld van de DUO
– Kopie paspoort
– Kopie toelatingsbrief Universiteit

Onderdeel van de selectie procedure is veelal een gesprek met de bursalencommissie. Voor eind mei vindt de selectie plaats, waarna bericht aan de beursaanvrager volgt. De uitkering vindt plaats voordat de studie aanvangt.

*in een zeer beperkt aantal gevallen, lukt invullen niet door een onbekend beveiligingsconflict. Controleer of u de meest recente versie van Adobe Reader heeft.