Graduate Institute of International and Development Studies

Op 11 september 2015 heb ik mijn masterdiploma in internationaal recht ontvangen van het Graduate Institute. Mijn gemiddelde cijfer was een 5,38 uit 6.

Tijdens de tweejarige opleiding specialiseerde ik me in internationaal vluchtelingenen migratierecht. In mijn scriptie onderzocht ik de verschillende theorieën en rechtszaken over asielaanvragen op basis van een gegronde angst voor vervolging wegens “lidmaatschap van een bepaalde sociale groep” onder het Vluchtelingenverdrag van 1951.

Tijdens mijn studie heb ik vier stages gedaan. Van 31 maart tot en met 26 juni 2014 liep ik parttime stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties, waar ik rapporteerde over vergaderingen in onder andere de Mensenrechtenraad en mensenrechtelijk onderzoek deed. Van 2 juli tot en met 4 september 2014, tijdens de zomervakantie, deed ik een stage bij het Nederlandse kantoor van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Den Haag. Ik keerde terug bij UNHCR op het hoofdkwartier in Genève, waar ik me bij de Protection Policy and Legal Advice Section van 1 november 2014 tot en met 12 juni 2015 bezighield met de internationaalrechtelijke kanten van vluchtelingenbescherming. Na het einde van mijn vierde en laatste semester in Genève, van 17 juni tot en met 16 oktober, deed ik een stage in Den Haag, bij het Office of the Prosecutor van het United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals in Den Haag. Hier hielp ik met onderzoek doen en memo’s opstellen over onder andere vervroegde vrijlating van personen veroordeeld door het Joegoslaviëtribunaal, en voor een mogelijk hoger beroep in de zaak tegen Radovan Karadžić.

Naast mijn stages en ‘normale’ vakken was ik met het Graduate Institute ook betrokken bij twee edities van de Telders International Law Moot Court Competition, een competitie tussen Europese universiteiten georganiseerd door de Universiteit Leiden waarin een rechtszaak voor het Internationaal Gerechtshof wordt gesimuleerd. In het academische jaar 2013-2014 was ik teamlid. Als team werden we Zwitsers nationaal kampioen en eindigden we derde in de uiteindelijke ranglijst. In het erop volgende jaar was ik een van de twee co-coaches. Namens het Graduate Institute wonnen we toen wederom de nationale voorronde en we namen deel aan de internationale halve finale.

Op 16 november 2015 begin ik aan een baan als hoor- en beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De inhoudelijke kennis over vluchtelingen- en migratierecht en professionele vaardigheden die ik de afgelopen twee jaar heb opgedaan, waren ongetwijfeld belangrijk om deze positie te krijgen. Daarnaast zullen de kennis, ervaringen en sociale en professionele contacten die ik heb opgedaan, ongetwijfeld nog lang waardevol blijken.

Ik ben het Genootschap Noorthey dan ook zeer dankbaar voor de verstrekte renteloze lening, waarzonder ik niets van het bovenstaande had mogen doen.

– Casper