M.Phil Economics Universiteit van Oxford

Ik heb met behulp van een studielening van het Genootschap Noorthey een tweejarige onderzoeksmaster economie aan de Universiteit van Oxford kunnen volgen. Ik heb in mijn eerste jaar vakken gevolgd over micro-economie, macro-economie en econometrie. In mijn tweede jaar heb ik mij toegelegd op econometrie. Mijn eindonderzoek deed ik, deels in samenwerking met een onderzoeksgroep bij het Centraal Planbureau, naar het financieringsvoordeel van banken die ‘too big to fail’ zijn, een zeer actueel, maatschappelijk relevant en beleidsrelevant onderwerp. Ik kwam erachter dat de zogenaamde impliciete overheidssubsidie die zulke banken ontvangen sinds de financiële crisis groter geworden is en de maatschappij dus direct en indirect veel geld kost. Mijn eindonderzoek was uiteindelijk een prachtige afsluiting van mijn twee jaar in Oxford. Ik heb er meer van geleerd dan van wat dan ook in de zes jaar dat ik in totaal student was. Het schrijven van mijn scriptie heeft mij verder geïnteresseerd voor financieel beleid. Ik ga per september dan ook aan de slag bij het Ministerie van Financiën. Samenvattend heeft mijn studie in Oxford me geleerd hoe tegen dingen aan te kijken als een echte econoom. Van mijn ongelofelijk slimme studiegenoten heb ik op dat vlak ook veel geleerd, en daarnaast heb ik vrienden gemaakt en contacten opgedaan waar ik volgens mij de rest van mijn leven.

Jesse Groenewegen 2012