Financiële verantwoording

Financiële verantwoording over het jaar 2015.

Baten en Lasten overzicht 2015

Baten:                                                           (x Euro)

opbrengst beleggingen en rente        45.864

Lasten:

beheer- en admin loon                      36.284

kantoor- en  bestuurskosten               1.789

accountantskosten                             3.417

schenkingen                                     44.000

totaal                                                 85.490