Financiële verantwoording

Financiële verantwoording over het jaar 2016.

Baten en Lasten overzicht 2016

Baten:                                                           (x Euro)

opbrengst beleggingen en rente        60.058

Lasten:

beheer- en admin loon                      35.534

kantoor- en  bestuurskosten               1.937

kosten lustrum                                    9.763

accountantskosten                             2.662

schenkingen                                     54.000

totaal                                                103.896