Het Genootschap Noorthey verleent renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen aan ambitieuze studenten met een uitstekende cijferlijst/recommendatie. Met een lening tot een maximum bedrag ad € 6.000,- levert het Genootschap een bijdrage aan de financiering van de studie van Nederlandse studenten, bij voorkeur in het buitenland.

De doelgroep van het Genootschap Noorthey zijn Master en postmaster studenten met Nederlandse nationaliteit in de leeftijd tot 35 jaar, alsmede medici die (mede) in het buitenland promotie onderzoek gaan verrichten naar een in Nederland niet beschikbare techniek of werkwijze met de bedoeling deze later in Nederland te implementeren.

Denkt u aanspraak te kunnen maken op een studiebeurs van Genootschap Noorthey ga dan verder naar de pagina met Criteria en de Aanvraagprocedure.

Het Genootschap Noorthey verleent -naast renteloze leningen aan master- en postmasterstudenten- ook een gift om leerlingen de laatste twee jaar van hun middelbare school op één van de United World College’s door te laten brengen. Lees meer hierover op de uwc pagina.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *