Het Genootschap Noorthey verleent renteloze leningen voor master en postmaster opleidingen  aan ambitieuze studenten met een uitstekende cijferlijst/recommendatie. Met een lening tot een maximum bedrag ad € 6.000,- levert het Genootschap een bijdrage aan de financiering van de buitenlandse studie (direct aansluitend aan w.o. bachelor/master studie, dus geen h.b.o. bachelor) van Nederlandse w.o. studenten, bij voorkeur met een maatschappelijke relevantie voor Nederland en bij voorkeur 2e master in het buitenland.

De doelgroep van het Genootschap Noorthey zijn (1 of 2 jarige)Master of post-Master studenten met Nederlandse nationaliteit in de leeftijd tot 30 jaar.  Geen PhD/promotie onderzoek.

Denkt u aanspraak te kunnen maken op een studiebeurs van Genootschap Noorthey ga dan verder naar de pagina met Criteria en de Aanvraagprocedure.

Het Genootschap Noorthey verleent -naast renteloze leningen aan master- en postmasterstudenten- ook een gift om leerlingen de laatste twee jaar van hun middelbare school op één van de United World Colleges door te laten brengen. Lees meer hierover op de uwc pagina.