Het bestuur van Genootschap Noorthey heeft besloten elke vijf jaar de bursalen van de afgelopen periode uit te nodigen voor een diner, met als doel te leren van elkaars ervaringen gedurende de buitenlandse studie. Daarnaast is dit ook een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Deze bijeenkomst vindt plaats sinds 2001.

Het laatste lustrumdiner vond plaats in 2016 in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam.

In 2021 hopen wij het volgende oud-bursalen (laatste 5 jaar) lustrum diner te vieren.