Bestuurssamenstelling:

Jhr. Mr. B.C. de Savornin Lohman, voorzitter

Jhr. J.J.J. van Tets, secretaris

Jhr. Drs. B.W.L. Boreel, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen remuneratie. De stichting laat haar secretariële administratie bijhouden door een ambtelijk secretaris, die een passende beloning ontvangt. De financiële administratie is ook uitbesteed.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *