Financiële verantwoording over het jaar 2017.

Baten en Lasten overzicht 2017

Baten:                                                           (x Euro)

opbrengst beleggingen en rente        57.494

Lasten:

beheer- en admin loon                      36.952

kantoor- en  bestuurskosten                  720

accountantskosten                             3.318

algemene kosten                                 2.405

schenkingen/beurzen                       54.000

totaal                                                 97.395

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *