Criteria

Landen : deze beurs kan in ieder land, behalve Nederland, aangewend worden.
Hoogte/aard beurs :  lening tot maximaal € 6.000.
Aard van de beurs : eenmalig.
Sluitingsdatum aanvraag : 15 april, voorafgaand aan het academisch jaar.
Leeftijd: studenten tot 30 jaar
Extra: master/postmaster studies aansluitend aan w.o. bachelor (dus niet aansluitend aan h.b.o. bachelor), bij voorkeur studie met maatschappelijke relevantie voor Nederland, voorkeur 2de master studie in het buitenland
Terugbetaling lening: 1 jaar na beëindiging van de studie dient te worden aangevangen met terugbetalen van de lening in drie jaarlijkse termijnen.

Controleer voordat u uw aanvraag instuurt of u de volgende gegevens bijgevoegd heeft:
• Het volledig ingevulde aanvraagformulier (Aanvraagformulier-studie-buitenland)
• Studieplan, omschrijving en motivatie (maximaal één A4)
• Curriculum vitae
• Schriftelijke referentie(s)/aanbevelingsbrieven van bijvoorbeeld uw studiebegeleider(s)
• Kopie officiële cijferlijst.
• Kopie van het volledige laatste ‘bericht’ studiefinanciering, inclusief overzicht totale studieschuld van de DUO.
• Kopie paspoort
• Kopie toelatingsbrief Universiteit.