Genootschap Noorthey

Oud bursalen

studenten

Ambitieuze master studenten

buitenland

Studie in het buitenland

rente

Geen rente

Lustrum diner

Het bestuur van Genootschap Noorthey nodigt iedere 5 jaar de bursalen van de afgelopen periode uit voor een diner, met als doel te leren van elkaars ervaringen bij de diverse buitenlandse studies. Daarnaast is dit ook een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Deze bijeenkomst vindt elke 5 jaar plaats sinds 2001.

Het laatste lustrumdiner vond plaats in 2016 in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam.

Save the date  donderdag 28  oktober 2021 in Amsterdam

Lustrum diner voor jaargangen 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020

Informatie volgt t.z.t.

Bursalen netwerkborrel

Daarnaast wordt ieder jaar een ‘Bursalenborrel’ gehouden voor iedereen, die ooit door het Genootschap Noorthey is ondersteund. Deze jaarlijkse borrel vindt telkens plaats in Amsterdam, bij voorkeur op de 1donderdag van april.

Save the date donderdag 7 april 2022

Netwerk bursalen borrel voor  alle jaargangen

Informatie volgt t.z.t.

Graag aanmelden via noorthey@planet.nl onder vermelding van naam en bursalen jaar.

Oproep Bursalen Gegevens

Beste oud bursaal, graag houden wij contact met jou. Hiertoe willen wij je vragen om het secretariaat op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in jouw contactgegevens en activiteiten. Dit kan via noorthey@planet.nl.