Genootschap Noorthey

Oud bursalen

studenten

Ambitieuze master studenten

buitenland

Studie in het buitenland

rente

Geen rente

Bursalen netwerkborrel

Daarnaast wordt ieder jaar een ‘Bursalenborrel’ gehouden voor iedereen, die ooit door het Genootschap Noorthey is ondersteund. Deze jaarlijkse borrel vindt telkens plaats in Amsterdam, bij voorkeur op de 1donderdag van april.

Safe the date: Netwerkborrel donderdag 4 april 2024  informatie volgt t.z.t.

Netwerk bursalen borrel voor alle jaargangen

Graag aanmelden via noorthey@planet.nl onder vermelding van naam en bursalen jaar.

Lustrum diner

Het bestuur van Genootschap Noorthey nodigt iedere 5 jaar de bursalen van de afgelopen periode uit voor een diner, met als doel te leren van elkaars ervaringen bij de diverse buitenlandse studies. Daarnaast is dit ook een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Deze bijeenkomst vindt elke 5 jaar plaats sinds 2001.

Het laatste lustrumdiner vond plaats in 2021 in “Sociëteit Onder ons” te Amsterdam

 

Oproep Bursalen Gegevens

Beste oud bursaal, graag houden wij contact met jou. Hiertoe willen wij je vragen om het secretariaat op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in jouw contactgegevens en activiteiten. Dit kan via noorthey@planet.nl.