Genootschap Noorthey

Criteria & Aanvraagprocedure

studenten

Ambitieuze master studenten

buitenland

Studie in het buitenland

rente

Geen rente

Criteria

Landen:                                 Deze beurs kan in ieder land buiten Nederland aangewend worden.

Hoogte/aard beurs:             Lening tot maximaal € 6.000,-.

Aard van de beurs:              Eenmalig

Sluitingsdatum aanvraag:  Eind april, voorafgaand aan het academisch jaar. 

Leeftijd:                                 Studenten tot 30 jaar

Extra:                                     Master/postmaster studies aansluitend aan wo-bachelor (dus niet aansluitend aan hbo-bachelor), bij voorkeurstudie met               
                                                maatschappelijke relevantie voor Nederland,  of 2e master studie in het buitenland.

Terugbetaling lening:         1 jaar na beëindiging van de studie dient te worden aangevangen met terugbetalen van de lening in drie jaarlijkse termijnen. Wanneer de
                                                afbetaling naar afspraak op tijd geschiedt, kan bij de laatste afbetaling 10% van de lening worden kwijtgescholden.              

Landen:

Deze beurs kan in ieder land buiten Nederland aangewend worden.

Hoogte/aard beurs:

Lening tot maximaal € 6.000,-.

Eenmalig

Sluitingdatum aanvraag:

Eind april, voorafgaand aan het academisch jaar. 

Leeftijd:

Studenten tot 30 jaar

Extra:

Master/postmaster studies aansluitend aan wo-bachelor (dus niet aansluitend aan hbo-bachelor), bij voorkeurstudie  met maatschappelijke relevantie voor Nederland,  of 2e master studie in het buitenland.

Terugbetaling lening:

1 jaar na beëindiging van de studie dient te worden aangevangen met terugbetalen van de lening in drie jaarlijkse termijnen. Bij tijdige/correcte aflossing geldt een korting van 10%.

Controleer voordat u uw aanvraag instuurt of u de volgende gegevens bijgevoegd heeft:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier (Aanvraagformulier-studie-buitenland)
  • Studieplan, omschrijving en motivatie (maximaal één A4)
  • Curriculum vitae
  • Schriftelijke referentie(s)/aanbevelingsbrieven van bijvoorbeeld uw studiebegeleider(s)
  • Kopie officiële cijferlijst.
  • Kopie van het volledige laatste ‘bericht’ studiefinanciering,
    inclusief overzicht totale studieschuld van de DUO.
  • Kopie paspoort
  • Kopie toelatingsbrief Universiteit.

Aanvraagprocedure

Bent u geïnteresseerd om een beurs aan te vragen, vul dan vóór eind april onderstaande bijlagen in (pdf digitaal invullen) en zend deze graag per email en hardcopy aan:

E-mail:                    Noorthey@planet.nl

Hardcopy:             Genootschap “Noorthey”

Ter attentie van:  mevrouw L.L. Bierens de Haan

               Jan Toebacklaan 18

               1401 CW Bussum

U wordt verzocht het aanvraagformulier te downloaden, deze digitaal in te vullen via Adobe Reader*

(let op: de pdf kan je op je computer invullen, dus niet uitprinten en met pen invullen!) en te retourneren samen met onderstaande stukken (digitale bestanden zo veel mogelijk reduceren in bestandsgrootte):

Naast het aanvraagformulier word u verzocht om tevens de volgende gegevens bij te voegen:

–     Studieplan, omschrijving en motivatie (maximaal één A4)

–     Curriculum vitae

–     Schriftelijke referentie(s)/aanbevelingsbrieven van bijvoorbeeld uw studiebegeleider(s)

–     Kopie officiële cijferlijst

–     Kopie van het volledige laatste ‘bericht’ studiefinanciering, inclusief overzicht totale studieschuld van de DUO

–     Kopie paspoort

–     Kopie toelatingsbrief Universiteit

Onderdeel van de selectie procedure is veelal een gesprek met de bursalencommissie. Voor eind mei vindt de selectie plaats, waarna bericht aan de beursaanvrager volgt. De uitkering vindt plaats voordat de studie aanvangt.

(* in een zeer beperkt aantal gevallen lukt invullen mogelijk niet door een onbekend beveiligingsconflict. Controleer of u de meest recente versie van Adobe Reader heeft).

AVG

Het aanleveren van de gegevens ter ondersteuning van uw aanvraag betekent dat u aan het Genootschap Noorthey toestemming verleent om, in het kader van het beoordelen van uw aanvraag en het evalueren en verantwoorden van gevoerd beleid, deze persoonsgegevens te verwerken (dat wil zeggen inzien, registreren en bewaren) in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en overeenkomstig het privacyreglement van het Genootschap elders in de website. Deze gegevens worden tevens gebruikt om indien nodig, contact met u, of uw organisatie op te nemen.

Bekijk hier de volledige privacyverklaring.

Links

Onderstaand vindt u enkele links, welke naast uw aanvraag voor een renteloze lening van Genootschap Noorthey ten dienste kunnen zijn:

–      beursopener.nl
–      wilweg.nl
–      nuffic.nl
–      fondsenboek.nl