Genootschap Noorthey verleent

Renteloze leningen voor masterstudenten met de Nederlandse nationaliteit.

studenten

Ambitieuze master studenten

buitenland

Studie in het buitenland

rente

Geen rente

De ‘corona-crisis’ heeft vanzelfsprekend ook grote invloed op de activiteiten en werkzaamheden van het Genootschap Noorthey. Wij begrijpen dat er onder studenten onzekerheid zal zijn, om wel- of niet te (kunnen) vertrekken naar het buitenland.

Desondanks kunnen aanvragen voor onze renteloze leningen – onder voorbehoud van eventuele vertrekdatum – gewoon normaal worden ingediend conform de criteria & aanvraagprocedure. 

Wij hopen dat onze (oud-)bursalen in binnen- en buitenland gezond zijn/blijven en er geen al te grote complicaties ontstaan voor het volgen, c.q. afronden van opleidingen en een eventuele terugkeer naar Nederland.

Allen veel sterkte en gezondheid toegewenst!

Genootschap Noorthey

Het Genootschap Noorthey verleent renteloze leningen voor master-/postmaster opleidingen aan ambitieuze studenten met een uitstekende cijferlijst/recommandatie. Met deze lening tot een maximum bedrag ad € 6.000,- levert het Genootschap een bijdrage aan de financiering van een buitenlandse studie (direct aansluitend aan wo-bachelor/master studie, dus géén hbo-bachelor) van Nederlandse wo-studenten, bij voorkeur met een maatschappelijke relevantie voor Nederland en bij voorkeur 2e master in het buitenland.

De doelgroep van het Genootschap Noorthey is: 1- of 2-jarige master-/postmaster studenten met de Nederlandse nationaliteit in de leeftijd tot 30 jaar. Geen PhD/promotie onderzoek.

Denkt u aanspraak te kunnen maken op een studiebeurs van Genootschap Noorthey, ga dan verder naar de pagina met Criteria & Aanvraagprocedure.

Naast renteloze leningen aan master- en postmaster studenten, verleent het Genootschap Noorthey ook giften: aan United World Colleges om leerlingen de laatste twee jaar van hun middelbare school op één van de UWC scholen door te laten brengen. Lees meer hierover op de UWC pagina, aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam; met een Fellowship wordt bijgedragen aan de ontwikkeling en doorbraak van jong talent. Lees meer hierover op de Rijksakademie pagina.

Genootschap Noorthey

Het Genootschap Noorthey heeft als statutaire doelstelling: “het financieel steunen van degenen die middelbaar, voorbereidend wetenschappelijk, of hoger beroepsonderwijs volgen, dan wel een wetenschappelijke studie verrichten, één en ander zoveel mogelijk in de geest van wijlen de heer dr. Petrus de Raadt, stichter in 1820 van Instituut Noorthey in de gemeente Veur (Voorschoten).

Het Genootschap kan dit doel mede verwezenlijken door het oprichten dan wel mede-oprichten, of financieel steunen van onderwijsinstellingen en internaten, alles binnen de in het vorige lid vermelde doelomschrijving”


Het beleid van het Genootschap is om haar inkomsten, na reservering van een passend gedeelte daarvan ter instandhouding van het vermogen van de vereniging, jaarlijks te besteden volgens bovenstaande doelstelling.

Het bestuur heeft al decennia lang de activiteiten van het Genootschap geconcentreerd op het navolgende:

 

  • – Verstrekking van renteloze leningen aan studenten met de Nederlandse nationaliteit voor het volgen van master-/postmaster opleidingen in het buitenland bij voorkeur met een maatschappelijke relevantie voor Nederland
  • – Jaarlijkse schenking aan Stichting United World Colleges voor financiering van studiekosten van Nederlandse scholieren aan een UWC school
Shopping Basket