Contact

Secretariaat:          

Genootschap Noorthey

t.a.v. Mevrouw L.L. Bierens de Haan

Jan Toebacklaan 18

1401 CW Bussum                                                                                                      

Voor informatie en vragen kunt u (uitsluitend schriftelijk) contact opnemen via:

E-mail: noorthey@planet.nl 

BANK:            ABNAMRO rek nr 41.09.53.814

IBAN:             NL89ABNA0410953814

BIC:                ABNANL2A

RSIN:              8083.71.472