Contact

Secretariaat Genootschap Noorthey
t.a.v. Mevrouw L.L. Bierens de Haan
Jan Toebacklaan 18
1401 CW Bussum

Voor informatie en vragen kunt u (uitsluitend schriftelijk) contact opnemen via:
e-mail: noorthey@planet.nl

BANK: ABNAMRO rek nr 41.09.53.814

  •           IBAN: NL89ABNA0410953814
  •           BIC: ABNANL2A

RSIN 8083.71.472