Genootschap Noorthey heeft een aantal zilveren voorwerpen en portretten o.a. van Dr. Petrus de Raadt in bruikleen gegeven aan de Gemeente Voorschoten.