Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

John Hopkins SAIS – International Economics & Conflict Management

2017 – 2019

Mede dankzij Genootschap Noorthey heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier aan de Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) gestudeerd. Het eerste jaar studeerde ik aan de Italiaanse campus in Bologna. Daar heb ik vakken gevolgd over onder andere internationale economie, development, mensenrechten, de EU en Afrika. Ik heb over dit collegejaar een gemiddelde van een 3.5 GPA gehaald, precies tussen een B+ en een A-. De kwaliteit van het onderwijs was bijzonder hoog en ik heb erg genoten van hoe klein de groepen studenten in de colleges waren, en hoe de meeste docenten zeer interessante werkervaring hadden. Het leren over de EU van iemand die Director-General is geweest met slechts twintig andere studenten was een waar genoegen. Door het kleine aantal studenten in Bologna bestond er tussen professoren en studenten een bijzonder hechte relatie.

Naast de hoge kwaliteit van het onderwijs heb ik ook kunnen profiteren van de goede services van SAIS. Dankzij career treks in Brussel en Genève heb ik meer kunnen leren over het werkveld. Tevens ben ik ook goed geholpen met het zoeken van een stage. Daardoor kon ik in de zomer van 2018 in Moskou wonen waar ik stageliep bij het Russian International Affairs Council (RIAC), een denktank op het gebied van Russische buitenlandse betrekkingen. Dit was een leerzame en waardevolle ervaring.

Na mijn stage verhuisde ik naar Washington, D.C. voor het tweede jaar. Op basis van mijn cijfers in het eerste jaar ontving ik toen een beurs voor ‘academic excellence’ van de universiteit zelf. Tevens verdiende ik aan SAIS geld bij, in het eerste jaar als ‘teaching assistant’ en in het tweede jaar als ‘research assistant.’

Het tweede jaar volgde vakken over conflictmanagement, economie en monitoring en evaluatie, tevens schreef ik mijn thesis. Daarnaast heb ik me meer gericht op mijn voorbereiding op de arbeidsmarkt. In het eerste semester liep ik stage bij de United Nations Development Programme. Dit hielp me te beginnen met het opbouwen van mijn netwerk in Washington, daarnaast deed ik zo ervaring op bij een internationale organisatie. In het tweede semester was ik onderdeel van een team dat onderzoek deed naar de Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica. Wat we daarover schreven is dit voorjaar gepubliceerd in de Guardian. Het artikel wat ik schreef met de professor William Zartman voor wie ik ‘research assistant’ was wordt hopelijk binnenkort gepubliceerd. Mijn GPA in het laatste jaar was een 4.0, dit bracht mijn GPA voor de hele studie op 3,73. Voor mijn thesis ontving ik een A. In het laatste semester en de zomer van 2019 heb ik flink genetwerkt, daarbij was SAIS Career Services zeer behulpzaam. Inmiddels heb ik een tijdelijk contract als consultant bij de Wereld Bank.

Aan SAIS heb ik een studie genoten van het hoogste niveau. Belangrijker dan dat waren echter de mensen, studenten en professoren, die ik heb ontmoet en de kansen die ik heb gekregen. Ik ben er zeker van dat dat netwerk en die ervaringen in de komende jaren alleen maar waardevoller zullen blijken. Ik ben u en het Genootschap Noorthey hiervoor zeer dankbaar.

Shopping Basket