Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

MSc Economics for Development

September 2016

Mede dankzij het Genootschap Noorthey heb ik het afgelopen jaar een master in ontwikkelingseconomie kunnen volgen aan de universiteit van Oxford. Binnen de master is er een sterke nadruk op toegepaste econometrie. Daarnaast heb ik tijdens de eerste helft van het jaar met name vakken gevolgd in economische theorie, terwijl er tijdens de tweede helft van het jaar meer ruimte was om te focussen op specifieke onderwerpen binnen ontwikkelingseconomie. Ik ben vooral geïnteresseerd geraakt in onderwerpen die op het raakvlak van landbouweconomie en inclusive finance liggen. Daarom heb ik scriptie geschreven over hoe men op het platteland in Tanzania omgaat met financiële onzekerheid en de rol die gemigreerde familie hierin speelt. Buiten de leerzame colleges om heb ik deelgenomen aan verschillende evenementen van het Centre for the Study of African Economies (CSAE), wat mij een veel beter idee heeft gegeven van economisch onderzoek. Maar uiteindelijk denk ik, hoewel dit erg clichématig is, dat ik het meest van medestudenten heb geleerd, zowel op intellectueel als persoonlijk vlak.

– Koen

Shopping Basket