Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

University of Californie – Berkeley 2021 MSc

2021

Dankzij de ongelofelijke bijdrage van het Genootschap Noorthey heb ik afgelopen collegejaar een rechtenmaster, een LLM, kunnen volgen aan de befaamde Universiteit van Californië: Berkeley Law. Ik zal nooit voldoende kunnen benadrukken hoe dankbaar ik Genootschap Noorthey daarvoor ben. Ik weet zeker dat ik met alle kennis, ervaringen en vaardigheden die ik heb opgedaan in Berkeley een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren bij mijn nieuwe baan. 

Berkeley was een uitzonderlijke tijd. Hoewel ik er van overtuigd ben dat elke opleiding, stage, studie of baan in het buitenland een verscheidenheid aan indrukken en waardevolle ervaringen brengt, is de LLM aan Berkeley uniek door de enorme hoeveelheid internationale studenten die deze studie volgen. Daardoor heb ik niet alleen geleerd over het Amerikaanse recht en de cultuur van Californië, maar ik heb kennis opgedaan over een enorme hoeveelheid landen en jurisdicties. De vrienden die ik heb gemaakt komen van over de hele wereld – Griekenland, België, Zwitserland, Pakistan, Turkije, Duitsland, Mexico, India, Canada – te veel om op te noemen. Het is onbeschrijfelijk hoeveel we van elkaar geleerd hebben doordat we allemaal uit verschillende juridische systemen komen, verschillende achtergronden hebben en tóch allemaal gebonden worden in onze liefde en passie voor het recht.

Ik heb meer geleerd dan ik had durven hopen. Ik heb initieel voor Berkeley gekozen vanwege de geweldige reputatie die de universiteit heeft op het gebied van mensenrechten. Deze reputatie bleek niet voor niets: Berkeley heeft een enorm aanbod aan vakken en biedt studenten de vrijheid om de LLM aan te passen aan je persoonlijke interesses. In het eerste semester wilde ik me met name toeleggen op het specialiseren in mensenrechten en heb ik onder andere de vakken “Health and Human Rights in Times of War and Peace” en “Human Rights and War Crimes Investigations” gevolgd, waarbinnen ik een origineel onderzoek geschreven heb over de juridische en ethische risico’s van geforceerde anticonceptie bij vrouwen.

In het eerste semester heb ik verder onderzoekswerk verricht voor het Guernica Center, een initiatief dat onderzoek doet naar de mogelijke juridische aansprakelijkheid van Amerikaanse bedrijven voor de schade die clusterbommen afkomstig uit de Verenigde Staten gedurende de oorlog in Yemen veroorzaakt hebben. Daarnaast heb ik het gehele collegejaar als juridisch vrijwilliger gewerkt bij “BATPRo”, het Pro Bono Programma van Berkeley dat zich inzet tegen het bestrijden van internationale mensenhandel en mensensmokkel.

Met name door mijn vrijwilligerservaring bij Berkeley groeide mijn interesse in het internationale juridische domein en daarom ben ik me in het tweede semester gaan specialiseren in het internationale recht. Ik volgde een verscheidenheid aan internationale vakken zoals “Disputes with Sovereigns”, “Foreign Investment Arbitration” en “International Trade Law” en hierdoor heb ik naast mijn LLM diploma ook een onderscheiding in het internationale recht gehaald.  

Daarnaast heb ik samen met drie medestudenten in het tweede semester een studentensociëteit opgericht, “Mock Trial for LLMs”, waar LLM studenten Amerikaanse rechtszaken kunnen naspelen in oefenrechtbanken en zo kunnen leren over de Amerikaanse rechtspraktijk.  Het organiseren van deze zogenaamde “mock trials” was niet nieuw binnen Berkeley Law, maar was wel slechts toegankelijk voor Amerikaanse studenten en niet voor LLM studenten, terwijl deze ervaring juist waardevol lijkt voor juristen uit andere jurisdicties dan de Amerikaanse. Met het oprichten van Mock Trials for LLM’s, hebben we daarom een unieke bijdrage geleverd (én achtergelaten) aan de Berkeley Law Community en ik ben zeer trots dat ik Vice-President mocht zijn van deze sociëteit.

Ik vond mijn werkzaamheden voor het Guernica Center over mensenrechtenschendingen van grote bedrijven zo interessant, dat toen ik op zoek ging naar een uitdaging voor ná mijn LLM, ik heb gesolliciteerd op de zogeheten “Business and Human Rights” afdelingen van grote advocatenkantoren. Ik wist altijd al dat ik advocaat wilde worden maar door mijn ervaringen aan Berkeley wist ik nu ook precies binnen welke specialisatie. Hoewel Business and Human Rights een niche is en daarmee uitdagend om een baan binnen te krijgen, kan ik met trots zeggen dat het me gelukt is.

Na twee succesvolle gesprekken bij DLA Piper werd ik gebeld door Michiel Coenraads, partner van de pro bono praktijk van DLA Piper, die me een baan aanbood binnen Litigation & Regulatory op de afdeling Business and Human Rights. Ik kan niet wachten om van start te gaan 1 juli als junior associate en ik ben Genootschap Noorthey voor altijd dankbaar voor de enorm gulle bijdrage. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder deze hulp.

 

 

 

Shopping Basket