Master of International Relations

Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

Master of International Relations 

April 2016

Na twee jaar studie en buitenland ervaring rijker ben ik onlangs terug gekomen in Nederland. Dit natuurlijk na het behalen van mijn diploma. Vorige maand heb ik mijn mastergraad behaald met als titel “Master of International Relations” Naast deze titel heb ik ook een minor gevolgd “Asian Studies” waarbinnen de focus vooral lag op culturele verschillen binnen Oost-Azië (Korea, Japan en China) en de relatie tot de hedendaagse maatschappij. Een meer specifiek overzicht vindt u in de bijgesloten cijferlijst.

Gedurende de tijd van mijn verblijf in Korea heb ik veel gezien, geleerd en ervaren.

Het was werkelijk fantastisch om geheel op te gaan in een vreemde cultuur met de bijbehorende gewoonten en gebruiken. Mijn terugkeer naar Nederland betekent zeker niet het einde van mijn passie voor Azië. Met drie behaalde diploma’s, (MBO/HBO/WO) zet ik nu een punt achter deze studie. Ter aansluiting ben ik nu op zoek naar een traineeship waarbinnen ik de nodige werkervaring op kan doen om zodoende de arbeidsmarkt te betreden.

Korea, een land in het verre oosten

Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

Korea, een land in het verre oosten

September 2016

Introductie
Een ander land, een andere taal, een andere cultuur; dat is hetgene waarvoor ik had gekozen toen ik me aanmeldde voor het Double Degree Program van de Technische Universiteit Eindhoven en KAIST University in Daejeon, Zuid-Korea. Vanaf September 2015 verblijf ik in Zuid-Korea om hier voor een jaar te studeren. In dit verslag wil ik een toelichting geven over het gene wat ik heb meegemaakt tot nu toe en een vooruitblik geven omtrent hetgene wat voor mij ligt.

September—December : Slapen doe je toch in je bed?
Iedere student in Zuid-Korea kiest in het begin een professor, welke zijn onderzoeks begeleider is. Iedere professor heeft een eigen onderzoeks lab, waarin alle master en PhD studenten van deze professor in studeren. Dit is een belangrijk onderdeel van het leven van een student hier, aangezien dit de mensen zijn met wie je veel uren samen doorbrengt. Samen lunchen, sporten, studeren en uit eten gaan met het hele lab (inclusief professor) zorgen ervoor dat je een hechte band opbouw met je mede labgenoten. In het merendeel van de labs op de uni-
versiteit wordt de student verwacht om vanaf ‘s ochtends (8.30) tot ‘s avonds laat (23.00) aanwezig te zijn. Ik heb geluk, want in mijn lab zijn er geen vaste aanwezigheids tijden. Als gevolg van de lange werkdagen slapen mensen op alle mogelijke plaatsen, ik kijk nu ook niet gek meer op ik in een lab, collegezaal, restaurant, bioscoop etc. studenten zie slapen. Veel uren maken, als teken van betrokkenheid, is de norm i.p.v. efficientie die Nederlanders gewend zijn.

Koreanen tonen veel respect voor de mensen om hen heen, zijn meer flexibel dan Nederlanders, volgen gemakkelijk een besluit op en communiceren op een indirecte manier.Een voor-
beeld hiervan is dat ik eens aan een koreaanse student vroeg wat zijn favoriete restaurant was, waarop de student mijn ant-
woorde dat hij mij volgende week kon meenemen uit eten. Voor een Nederlander is dit niet het antwoord op de vraag, maar voor een Koreaan was mijn vraag een indirecte aanwij-
zing dat ik graag met hem uit eten wou gaan. Dit soort situaties maakt het leven als Hollander boeiend, iedere dag leer ik weer een nieuw onderdeel van de Zuid-Koreaanse cultuur.

Vakken volgen in Zuid-Korea betekent dat je leert om een probleem te analyseren m.b.v. wiskunde. Ook komt het regelmatig voor dat je veel begrippen en formules letterlijk uit je hoofd moet kennen. Een groepsproject volgen, een probleem vanuit verschillende standpunten belichten of het toepassen van de opgedane kennis in het dagelijks leven komt minder aan bod. Studenten hebben hierdoor een goed vermogen om analytisch te kunnen denken en hebben veel theoretische kennis, maar kunnen dit minder goed gebruiken in een bedrijfsomgeving omdat hier het probleem niet op een papiertje voor hen is samengevat.Kortom, de cultuurverschillen geven mij een goed inzicht in hoe wij als Nederlanders in elkaar steken, direct en praktijk gericht, en wat wij kunnen leren van de Koreaanse cultuur, respectvol en betrokken met elkaar.

Intermezzo—Cambodja
Aangezien ik pas in Februari begin met de literatuurstudie voor mijn afstuderen heb ik ervoor gekozen om les te geven op een middelba-
re school in Cambodja, voor één maand. Ik geef engels, wiskunde en economie, wat een leuke uitda-
ging is omdat de niveau verschillen bij de studenten vrij hoog zijn. Ook hier ben ik veel aan het leren van de cultuur, die weer op een paar punten van Zuid-Korea ver-
schilt. Doordat het land een warm klimaat heeft gaat de gang van zaken wat langzamer dan in Zuid-Korea, daarnaast heeft Pol Pot zijn stempel op het land gedrukt door het onderwijs destijds af te schaffen…. Dit zorgt ervoor dat er nu het een en ander in te halen valt.

Vooruitblik—Wat zal de toekomst brengen?
In februari ga ik terug naar Zuid-Korea voor mijn literatuurstudie. In maart starten de vakken, wat ik zal combineren met mijn literatuuronderzoek. Na de zomer ga ik beginnen met mijn afstudeerproject, wat ik hoop te kunnen uitvoeren in Oost-Azië (Singapore of Hong Kong). Als ik dit heb afgerond heb heb ik naast twee diploma’s ook veel inzichten mogen opdoen in verschillende culturen, wat ik kan gebruiken als ik het Nederlandse bedrijfsleven in ga.

MSc Economics for Development

Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

MSc Economics for Development

September 2016

Mede dankzij het Genootschap Noorthey heb ik het afgelopen jaar een master in ontwikkelingseconomie kunnen volgen aan de universiteit van Oxford. Binnen de master is er een sterke nadruk op toegepaste econometrie. Daarnaast heb ik tijdens de eerste helft van het jaar met name vakken gevolgd in economische theorie, terwijl er tijdens de tweede helft van het jaar meer ruimte was om te focussen op specifieke onderwerpen binnen ontwikkelingseconomie. Ik ben vooral geïnteresseerd geraakt in onderwerpen die op het raakvlak van landbouweconomie en inclusive finance liggen. Daarom heb ik scriptie geschreven over hoe men op het platteland in Tanzania omgaat met financiële onzekerheid en de rol die gemigreerde familie hierin speelt. Buiten de leerzame colleges om heb ik deelgenomen aan verschillende evenementen van het Centre for the Study of African Economies (CSAE), wat mij een veel beter idee heeft gegeven van economisch onderzoek. Maar uiteindelijk denk ik, hoewel dit erg clichématig is, dat ik het meest van medestudenten heb geleerd, zowel op intellectueel als persoonlijk vlak.

– Koen

English-taught master in Chinese Economy

Genootschap Noorthey

Oud bursalen verslagen

MSc Economics for Development

September 2016

Met behulp van de steun van het Genootschap Noorthey heb ik een tweejarige master in Chinese Economie voltooid aan de Fudan Universiteit in Shanghai. China heeft zich inmiddels op mondiale economische speelveld gevestigd als een sterk industrieland met een enorme marktpotentie. De studie heeft mij inzicht gegeven in het economische beleid van de overheid en de positieve en negatieve aspecten van de recente economische groei. Daarnaast heb ik mijn kennis van Mandarijn naar een hoger niveau kunnen tillen en heb ik de kans gehad mij verder te ontwikkelen als ondernemer in China. Al met al is de master studie uitzonderlijk goed gevallen. Met de opgedane kennis en het uitgebreide netwerk dat ik heb kunnen opbouwen zal ik voorlopig nauw betrokken blijven met China.

– Koen